• همایش مدیران محیط زیست هلدینگ فارس و خوزستان

  • سیمان خزر در خدمت پروژه های ملی کشور

  • دریافت گواهی مدیریت انرژی

  • صادرات سیمان به کشورهای حوزه آسیای میانه

  • شرکت سیمان خزر

Next
Pre
صفحه نخست

حضور شما را در پایگاه اینترنتی شركت سيمان خـــزر گرامي ميداريم.

توفیق اخذ استاندارد سیستم یکپارچه مدیریت گامی استوار در تحقق شعار چشم انداز سیمان خزر می باشد.

خزر

خ
 ودباوری

ز
 ندگی توام با نشاط و پویایی

ر
 اه تعالی و مشتری مداری

آخرین خبرها
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1394/12/29
تاريخ ثبت خبر : 1395/02/18
اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت سیمان خزر
اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت سیمان خزر
تاريخ ثبت خبر : 1394/11/07
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خزر
تاريخ ثبت خبر : 1394/02/09
برگزاري مسابقه عبور از تحريم به شرايط هموار اقتصاد بين المللي
تاريخ ثبت خبر : 1394/02/01
کسب رتبه اول شفافیت و کیفیت افشاء اطلاعات
بورس
تاريخ ثبت خبر : 1394/01/26
برگزاری همایش عاملین فروش شرکت سیمان خزر
همایش
تاريخ ثبت خبر : 1393/12/07
بازديد گروه هم انديشي سيمان خزر از شركت سيمان كردستان
تاريخ ثبت خبر : 1392/07/21
راه اندازی وب سایت جدید شرکت سیمان خزر
وب سایت جدید شرکت سیمان خزر
تاريخ ثبت خبر : 1392/07/20