• علمت بر زمین نمی ماند سردار

  • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

  • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

  • شرکت سیمان خزر

  • برند برتر استان گیلان

  • فروش اینترنتی سیمان خزر

  • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

Next
Pre
معرفی اعضاء هیات مدیره

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

موظف

غیر موظف

مدیر

عامل

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

خلاصه رزومه

عکس

سعید حیدری

1339کارشناسی

حسابداری

مدیرامور مجامع وشرکتها سیمان تهران ، معاون مالی شرکت گیلان سبز،مدیر مجامع ومالکیت سهام بنیاد مستضعفان وجانبازان، مدیرامور مجامع هلدینگ فارس وخوزستان

جلیل علی اکبری

1345


دانشجوی دکتری

کارشناسی ارشد

تصوف و عرفان اسلامي

عرفان

مدیر عامل شرکت سرمابه گذاري بانک اقتصاد نوين

مدیر عامل شرکت زاگرس (ستاد اجرايي فرمان امام)

معاون اداره کل ارشاد گيلان

علی اکبر قرائت

1347کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی استراتژیک

معاونت فنی مهندسی وبرنامه ریزی سیمان ساوه ، مدیرکارخانه سیمان نهاوند، معاون پروژه سیمان بجنورد

محمد مرادی

1362دکترا

حسابداری

عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران
معاون اداری مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
مشاور مالی مدیر عامل تأمین سرمایه سپهر
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگذاری بهمن
قائم مقام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بهمن
معاون امور شرکت های سرمایه گذاری بهمن
مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری بهمن
عضو کمیته حسابرسی صبا تأمین (هلدیتگ بانک و بورس شستا)

 

محمود
 ایزد دوست کرد محله

1331کارشناسی ارشد

جغرافیای سیاسی

مدیرکل کار ورفاه اجتماعی استان گیلان ومدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان