Ø سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

این سیمان به منظور استفاده در بتن­ریزی­های حجیم( سدها،فونداسیون­ها و....) و مناطقی که واکنش­های سیلیکاتی - قلیایی وجود دارد، تولید شده است و از سیمان پرتلند پوزولانی ویژه کارخانه سیمان خزر در پروژه­های ساخت سدهای منطقه استفاده می گردد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0