خط مشي سيستم

كارخانه سيمان خزر ، تولید کننده انواع سیمان با ظرفیت4000 تن در روز"همگام با آخرين دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژي و بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري نسبت به توليد انواع سيمان خاكستري ، مبادرت مي ورزد. اين شركت، خط مشي خود را در ارتباط با اهداف و سياستهاي تعيين شده و در راستاي :

 • كيفيت فراگير ، سلامت پرسنل و حفاظت از محيط زيست
 • رعايت حقوق و ايجاد اطمينان در مشتري از نظر عملکرد محصول ،ايمني و سلامت مصرف كننده
 • تعهد به رعايت اصول عملكرد موثر در ارتباط با مشتريان- بهبود كيفيت محصولات –خدمات-فرايندها و افزايش رضايت و وفادار سازي مشتريان
 • بهینه سازی مصرف انرژی و تأمین رضایتمندی ذی نفعان ناشی از مصرف حامل های انرژی
 • استقرار سيستم مديريت يكپارچهIMS مبتني بر استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015، سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2015 ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ISO45001:2018
 • سيستم مديريت كيفيت رضايت مشتريان مبتني بر استانداردهاي شناسه هاي رفتاري ارتباط با مشتريان ISO10001:2007-رسيدگي به شكايات مشتريانISO10002:2018-حل منازعات برون سازماني:2007:ISO10003-پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان :2012 ISO10004
 • تطبيق توليد محصولات خود با نيازمندي ها و رهنمودهای نگرش جديد استاندارد اروپايي، جهت دريافت نشان CE
 • سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018

توليد محصولاتي كه

1 از لحاظ عملکرد و ايمني

موارد زيست محيطي،منطبق با نيازمندي هاي اساسي استانداردهاي اروپايي و قوانين و مقررات اتحاديه اروپا بوده .

2 عملکرد مناسب،كمترين تأثير سوء

موارد زيست محيطي،منطبق با نيازمندي هاي اساسي استانداردهاي اروپايي و قوانين و مقررات اتحاديه اروپا بوده .

3 آموزش و اطلاع رساني به مشتريان سازمان و كاربران محصول

در خصوص بهترين طريقه مصرف انواع محصولات سازمان با در نظر داشتن اثرات ايمني و زيست محيطي آنها

مديريت شرکت سيمان خزر ، ضمن بازنگري دوره اي اين خط مشي بصورت سالانه و نيز تعهد به بهبود مستمر اثربخشي و برآورده كردن الزامات مربوطه با بكارگيري نيروهاي متعهد و متخصص و فراهم نمودن زير ساخت ها و منابع مناسب و كافي ، اين خط مشي را چارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف قرار داده است.

بدين منظور اين خط مشي در دسترس تمامي کارکنان، تامين کنندگان و ذينفعان قرار گرفته و انتظار ميرود با همت و مشارکت پرسنل تحقق اين امر ميسر گردد.


براي دستيابي به مباني اين استانداردها اصول زير را مد نظر قرار داده و در مستندات تخصصی خود گنجانده است:
 • 1
  فراهم نمودن منابع مورد نياز

  به كارگيري كاركنان با صلاحيت و مسئول،توسعه و ارتقاء سطح آموزشی،انگیزشی،فرهنگی و مدیریتی منابع انسانی شرکت و بکارگیری همیاری و مشارکت گروهی آنان در جهت اجرای اثربخش فرآیندهای سازمان

 • 2
  افزايش سهم و دامنه فروش محصولات شركت

  در بازارهاي داخلی و جهاني از طريق افزايش شهرت و اعتبار سازمان و وفادار سازی مشتریان

 • 3
  بهبود مستمر فرآيندهاي جاري

  در جهت بهبود عملکرد فرآيندها و کاهش هزينه هاي مسکن

 • 4
  بهینه سازی زیر ساخت های

  تولیدی و عملیات تولید محصولات با استفاده از خدمات فني و مهندسي نيروهاي داخلي و امکانات خارج سازمان با هدف کمترین هدرروی و مصرف انرژی

 • 5
  انتخاب و بکار گیری عرضه کنندگان و پیمانکاران صاحب صلاحیت

  و برقراری ارتباط سود بخش متقابل با آنها

 • 6
  فراهم آوری شرایط کاری ایمن و سالم

  به منظور پیشگیری از وقوع رویداد، آسيب، صدمه و بيماريهاي شغلي و نيز تبعيت از قوانين و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي مرتبط

 • 7
  حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای

  و پيشگيري از آلودگي محيط زيست، كنترل و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي، بهينه سازي مصرف منابع و پيروي از قوانين و مقررات زيست محيطي مرتبط

 • 8
  حصول اطمینان از دسترسی آسان و مناسب و رایگان مشتریان

  و ساير ذي نفعان به شناسه رفتاري و فرایند هاي تعيين شده در آن

 • 9
  حصول اطمينان از تعيين-پذيرش و انتشار شناسه رفتاري

  پاسخگو و شفاف و فرايندهاي مرتبط با رضايت مشتريان و اجراي متعهدانه و اثربخش آن

 • 10
  اطمينان از صحت و قابل تصديق بودن شناسه

  ، فرايندهاي مرتبط با رضايت مشتريان و اطلاعات مربوطه و برآورده نمودن الزامات قانوني و مقرراتي توسط آنها

 • 11
  حصول اطمينان از محرمانه ماندن اطلاعات

  پاسخگو و شفاف و فرايندهاي مرتبط با رضايت مشتريان و اجراي متعهدانه و اثربخش آن

 • 12
  پاسخگویی سریع و مناسب

  به شکایات و بازخورهاي مشتریان

 • 13
  قضاوت صادقانه ، منصفانه و پرهیز

  از جانبداری در برخورد با مشتریان

 • 14
  استفاده حداکثر از پتانسیل گرمای تولیدی

  فرایندهای عملیاتی و گازهای خروجی کوره

 • 15
  کاهش هدرروی انرژی

  از طریق بررسی ارتقاء و جایگزین کردن وضعیت موجود تجهیزات انرژی بر با حالات با صرفه تر اقتصادی و رعایت الزامات قانونی

 • 16
  اعمال مدیریت انرژی

  به منظور استفاده بهینه و صرفه جویی مصرف انرژی در فرآیند تولید سیمان

 • 17
  سنجش و اندازه گیری

  مستمر تولید و مصارف حامل های انرژی در کارخانه و. ارزیابی انطباق

سیمان خزر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0