سيمان پرتلند تيپ 2

تغییراتی که در مواد اولیه این نوع سیمان داده شده است منجر به بهینه­سازی کیفیت سیمان فوق بخصوص در هوای معتدل شمالی کشور شده و ضمن داشتن خاصیت نیمه­ سولفاتی، دارای مقاومت مکانیکی بالایی می­باشد.

این سیمان به دلیل محدودیت فاز آلومینات دارای حرارت هیدراسیون متوسط بوده و در بتن­ریزی­های تقریبا حجیم قابل استفاده می­باشد.

 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0