Ø سیمان پرتلند نوع یک 52/5

این سیمان دارای مقاومت اولیه و نهایی بالایی بوده و برای ساخت سازه­های بتنی که نیاز به قالب برداری و

بارگذاری سریع بتن می باشد، کاربرد داشته و برای بتن­ریزی­های معمولی و حجیم در هوای سرد که نیاز به حفظ

دمای بتن بیش از 5 درجه سانتیگراد است، مطلوب می­باشد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0