Ø سیمان پرتلند آهکی ویژه خزر

بدیل استفاده از سنگ آهک ویژه و مرغوب برای تولید این سیمان ، مزایای زیر را بهمراه داشته است:

· پمپاژ بهتر بتن

· کاهش ترک های سطحی

· کاهش نفوذ پذیری بتن

· کاهش شوره­زدن در بتن


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0