نام مشتري /شركت:   
  استان:  
  شهرستان:  
  تلفن:  
  فکس:  
  آدرس محل كار:  
  آدرس الكترونيكي:  
  سرعت عمل واحد فروش وبازاریابی:
  وضعيت برنامه ريزي تحويل سيمان را ارزيابي فرمائید.  
  شیوه و روش خرید و واریز وجه را ارزیابی فرمائید.  
  پاسخگویی به موقع به شکایات و اعتراضات مشتری را ارزیابی فرمائید.  
  زمان تحویل سیمان ومیزان معطلی را ارزيابي فرمائید.  
  توضيحات وپيشنهاد در صورت وجود مشكل درمورد این ابعاد کیفی:  
  كيفيت محصول
  کیفیت سیمان و انطباق با نیازهای منطقه فروش را ارزيابي فرمائید.  
  وزن پاكتهاي سيمان را ارزيابي فرمائید.  
  جنس ونوع پاكتهاي سيمان اين شركت را  ارزيابي فرمائید.  
  توضيحات وپيشنهاد در صورت وجود مشكل درمورد این ابعاد کیفی:  
  قیمت
  تناسب قیمت سیمان این کارخانه در قیاس با سایر کارخانجات منطقه را ارزیابی فرمائید. .  
  توضيحات وپيشنهاد در صورت وجود مشكل درمورد این ابعاد کیفی:  
  رفتار
  رفتار و برخوردعملكرد پرسنل اداره فروش كارخانه در برخورد با مشتريان را ارزيابي فرمائید.  
  توضيحات وپيشنهاد در صورت وجود مشكل درمورد این ابعاد کیفی:  
  حمل ونقل
  نحوه حمل ونقل وميزان رضايت ازعملكردرانندگان را ارزيابي فرمائید.  
  توضيحات وپيشنهاد در صورت وجود مشكل درمورد این ابعاد کیفی:  
  درصورت عدم انجام خريدازشركت سيمان خزر،لطفاٌ علت رابيان كنيد.        
  مهمترین انتظارات مشتری ازشرکت سیمان خزررا بیان فرمائید.  
  پیشنهاد خودرا درخصوص محصول تولیدی این شرکت بیان فرمائید. :                  
  ارسال نظر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0