فرم نظر سنجي از مصرف كنندگان نهایی سیمان

مصرف كننده محترم ضمن تشكر از حسن نظر شما در انتخاب محصولات اين كارخانه به اطلاع ميرساند اين فرم جهت كسب نظرات آن عزيزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و افزايش خدمات و رضايت مشتريان تنظيم شده است . خواهشمند است با پاسخ دقيق به سئوالات مارا در اين راه ياري فرمائید..


  نام مشتري /شركت:  
  استان:  
  شهرستان:  
  تلفن:  
  فاكس:  
  آدرس محل كار:  
  آدرس الكترونيكي:  
  كيفيت سيمان:
  كيفيت سيمان راباتوجه به نوع كاربري موردنظرارزيابي فرمائید.  
  زمان گيرش راباتوجه به مصرف ارزيابي فرمائید.  
  زمان تحويل بموقع محصولات:
  شیوه و روش خرید و واریز وجه را از لحاظ سرعت عمل ارزیابی فرمائید.  
  زمان سپري شده از اعلام درخواست سیمان  و تحويل سيمان را ارزيابي فرمائید.  
  قیمت
  تناسب قیمت سیمان این کارخانه در قیاس با سایر کارخانجات منطقه را ارزیابی فرمائید.  
  وضعيت پاكتهاي سيمان و بسته بندی
  مطابقت ويژگيهاي سيمان موجود در پاكت  با مندرجات قيد شده در پشت  پاكت را ارزيابي فرمائید.  
  مطابقت وزن درج شده روي پاكتهاي سيمان  اين شركت و مقدار حقيقي آن  را ارزيابي فرمائید.  
  جنس ونوع پاكتهاي سيمان اين شركت را  ارزيابي فرمائید.  
  رفتار
  نحوه برخورد و رفتار پرسنل واحد فروش و پیگیری مسایل و سوالات مشتریان را ارزیابی فرمائید.  
  آيا ميدانيد شركت چند نوع سیمان تولید می کند ؟ لطفا نام ببريد.  
  درصورت عدم انجام خريدازشركت سيمان خزر،لطفاٌ علت رابيان كنيد.  
  پیشنهادخودرادرخصوص محصول تولیدی این شرکت بیان فرمائید :  
  ارسال نظر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0